รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300154 ชื่อ-สกุล นายปริยวิศว์ เพชรอาวุธ  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
201204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
301204497CSeminar10-830Tu-9.3-12.3(10306)
401204498CSpecial Problems3800-0-
501204499CComputer Engineering Project20-832-
601355204CFundamental English Listening-Speaking3820Th-9-12(17207)0-
701424201CLife and Environmental Science3800Tu-8-9.3
W-8-9.3
(17403,17403)
0-
803601202CElectrical Engineering Laboratory I10-834Sat-11-14(EE Lab)
903603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
1003603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 23 หน่วยกิต